FÁILTE GO GAELSCOIL UÍ CHÉADAIGH

Bunaíodh Gaelscoil Uí Chéadaigh sa bhliain 1995. Tá an bunscoil lán-Ghaeilge seo ag fás agus ag forbairt ó shin. Tógadh an fhoirgneamh nua sa bhliain 2011 agus rinneadh athchóiriú ar an seanscoil. Táimid thar a bheith bródúil as ár bpáistí, as pobal na scoile agus as ár bhfoirgneamh. Tá siúl againn go gcabhróidh an suíomh gréasáin seo le cumarsáid a chothú idir an scoil agus an saol.


Oideachas

Caighdeán ard le foghlaim gníomhach i dtimpeallacht sona.

Múinteoirí

Múineadh spreagúil le béim ar an bpáiste iomlán. An-chúram tugtha dos na páistí.

Tuismitheoirí

Tuismitheoirí mar chuid de shaol na scoile. Cumarsáid agus caidreamh maith leis an scoil agus le foireann na scoile.

Modhanna

Foghlaim gníomhach. Tacaíocht dos na páistí teacht go barr feabhais agus taitneamh a bhaint as an bhfoghlaim.

Pobal na Scoile

Dlúth phobail a bhíonn ag faire amach dá chéile

Éiteas na Scoile

Taitneamh a bhaint as an oideachas, scileanna sóisialta a fhorbairt agus spéis san oideachas a chothú don todchaí.


CALENDAR

View Full Year Calendar

EVENTS LISTING

 • 18

  DEC
  Seirbhís Carúil na Nollag do Rang a 1 - 6.

  Beidh oíche mhór againn arís i mbliana agus an Seirbhís Carúil ar siúl i Séipéal an tSlánaitheora Ró-Naofa ar an Mháirt 18/12/2018 ag 7:00 p.m. Fáilte roimh chách.

 • 20

  DEC
  Dráma na Naíonáin

  Cuirfear dráma na Nollag ar siúl ar an Déardaoin 20/12/2018 ag 11:00 a.m. san halla.

 • 21

  DEC
  Crannchur na Nollag

  Tá go leor duaiseanna áille ag teacht isteach mar is gnáth. Míle buíochas. Tá an cárta iniata agus déanaigí bhur ndícheall an méad línte is gur féidir a líonadh le bhur dtoil. Táimid tar éis cúig ríomhaire a cheannach le húsáid ag na múinteoirí sna seomra ranga agus cabhróidh an t-airgead seo leis an gcostas sin. Cuirfear an crannchur ar siúl ar an Aoine 21/12/18 i rith am scoile.

 • TBD

  JAN
  Ranganna Gaeilge

  Beidh ranganna nua ag tosú san ath-bhliain agus is fiú triail a bhaint as rud éigin nua agus molaimid daoibh teacht ag na ranganna gach óiche Chéadaoin. Dataí le socrú.