FÁILTE GO GAELSCOIL UÍ CHÉADAIGH

Bunaíodh Gaelscoil Uí Chéadaigh sa bhliain 1995. Tá an bunscoil lán-Ghaeilge seo ag fás agus ag forbairt ó shin. Tógadh an fhoirgneamh nua sa bhliain 2011 agus rinneadh athchóiriú ar an seanscoil. Táimid thar a bheith bródúil as ár bpáistí, as pobal na scoile agus as ár bhfoirgneamh. Tá siúl againn go gcabhróidh an suíomh gréasáin seo le cumarsáid a chothú idir an scoil agus an saol.


Oideachas

Caighdeán ard le foghlaim gníomhach i dtimpeallacht sona.

Múinteoirí

Múineadh spreagúil le béim ar an bpáiste iomlán. An-chúram tugtha dos na páistí.

Tuismitheoirí

Tuismitheoirí mar chuid de shaol na scoile. Cumarsáid agus caidreamh maith leis an scoil agus le foireann na scoile.

Modhanna

Foghlaim gníomhach. Tacaíocht dos na páistí teacht go barr feabhais agus taitneamh a bhaint as an bhfoghlaim.

Pobal na Scoile

Dlúth phobail a bhíonn ag faire amach dá chéile

Éiteas na Scoile

Taitneamh a bhaint as an oideachas, scileanna sóisialta a fhorbairt agus spéis san oideachas a chothú don todchaí.


CALENDAR

View Full Year Calendar

EVENTS LISTING

 • 4

  DEC
  Bia dos na Réinfhianna ar Díol

  Díolfar bia do Rudolph agus a chompánaigh mar a dheintear i gcónaí ag am dul abhaile ag 1:30 p.m. agus ag 2:30 p.m. gach lá. Na páistí sna hArdranganna agus Coiste na dTuismitheoirí atá i gceannas. €1.50 don mhála. 2 mhála ar €2.

 • 18

  DEC
  Céiliúradh na Nollag do Naíonáin

  Beidh Céiliúradh na Nollag do Naíonáin ar siúl sa scoil ar an Luan 18/12/2017 ag 11:00 a.m. Cuirfidh Rang a 1 go Rang a 3 dreas beag amhránaíochta/ceoil in bhur láthair chomh maith. Fáilte roimh chách.

 • 20

  DEC
  Seirbhís Carúl na Nollag do Rang a 1 go Rang a 6

  Beidh Seirbhís Carúl na Nollag do Rang a 1 go Rang a 6 ar siúl i Séipéal an tSlánaitheora Ró-Naofa ar an 20/12/2017 ag 7:00 p.m. Fáilte roimh chách.

 • 22

  DEC
  Crannchur na Nollag - Ciseáin Nollag/Dearbháin

  Cuirfear Crannchur na Nollag ar siúl sa scoil ar an Aoine 22/12/2017 sula dtéann na páistí abhaile. Déanaigí bhur ndíchill an cárta a líonadh mar rachaidh an t-airgead i dtreo ábhar léitheoireachta breise don Ghaeilge. Táimid ag bailiú duaiseanna don Chrannchur. Más féidir dearbháin nó ábhar oiriúnach do Chiseáin Nollag a chur chun na scoile lá ar bith le bhur dtoil, cuirfidh Coiste na dTuismitheoirí na ciseáin le chéile.