FÁILTE GO GAELSCOIL UÍ CHÉADAIGH

Bunaíodh Gaelscoil Uí Chéadaigh sa bhliain 1995. Tá an bunscoil lán-Ghaeilge seo ag fás agus ag forbairt ó shin. Tógadh an fhoirgneamh nua sa bhliain 2011 agus rinneadh athchóiriú ar an seanscoil. Táimid thar a bheith bródúil as ár bpáistí, as pobal na scoile agus as ár bhfoirgneamh. Tá siúl againn go gcabhróidh an suíomh gréasáin seo le cumarsáid a chothú idir an scoil agus an saol.


Oideachas

Caighdeán ard le foghlaim gníomhach i dtimpeallacht sona.

Múinteoirí

Múineadh spreagúil le béim ar an bpáiste iomlán. An-chúram tugtha dos na páistí.

Tuismitheoirí

Tuismitheoirí mar chuid de shaol na scoile. Cumarsáid agus caidreamh maith leis an scoil agus le foireann na scoile.

Modhanna

Foghlaim gníomhach. Tacaíocht dos na páistí teacht go barr feabhais agus taitneamh a bhaint as an bhfoghlaim.

Pobal na Scoile

Dlúth phobail a bhíonn ag faire amach dá chéile

Éiteas na Scoile

Taitneamh a bhaint as an oideachas, scileanna sóisialta a fhorbairt agus spéis san oideachas a chothú don todchaí.


CALENDAR

View Full Year Calendar

EVENTS LISTING

 • 6-8

  FEB
  Cruinnithe Tuismitheoirí-Múinteoirí

  Reachtáfar Cruinnithe Tuismitheoirí-Múinteoirí sa scoil ar an 6ú/7ú/8ú Feabhra.

 • 9

  FEB
  Margadh Cistí do Lá Fhéile Vailintín

  Ceann dos na hócáidí is fearr linn sa bhliain - An Margadh Cistí ar an Aoine 9ú Feabhra i rith am scoile. Is féidir na cácaí baile a thabhairt isteach an mhaidin sin.

 • 15

  FEB
  Briseadh Méan-Téarma

  Scoil dúnta ar an 15ú agus 16ú Feabhra - dhá lá.

 • 23

  FEB
  Leath-lae Pleanála do Chaomhnú Leanaí

  Dúnfar an scoil ag 12:00 p.m. ar an Aoine 23ú Feabhra chun oibriú ar threorlínte na Roinne maidir le Caomhnú Leanaí.

 • 22

  MAR
  Cóineartú

  Cabhair uainn ó thuistí Rang 5 agus tuistí eile le bhur dtoil chun an halla a réiteach agus bia a chur ar fáil dos na páistí agus a gclainnte. Míle buíochas.