Coiste na dTuismitheoirí

Is cuid lárnach de shaol na scoile iad na tuismitheoirí agus Coiste na dTuismitheoirí. Tá páirteach i ndul chun cinn na scoile. Oibríonn Coiste na dTuismitheoirí in éineacht leis an bPríomhoide, an fhoireann agus an Bord Bainistíochta le chéile i gcaidrimh bunaithe ar an gcomhpháirtíochta. Tá an curchuige comhphartíochta thar a bheith tábhachtach i ndul chun cinn an pháiste sa bhunscoil.


Is breá linn spraoi agus sceitimíní a thabhairt isteach i saol na bpáistí agus iad ar scoil!