SCHOOL HOURS

  • Osclaíonn an scoil ar maidin ag: 08:50 am
    Críochnaíonn an scoil ag:
    1:30 pm - Do Naíonáin Shóisearacha & Naíonáin Shinsearacha
    2:30 pm - Rang 1 go dtí Rang 6

183 lá an uas-mhéid sa scoilbhliain.


Cuirtear liosta laethanta saoire na bliana dár gcionn ar fáil do thuismitheoirí roimh laethanta saoire an tSamhraidh. Tá cúram na bpáistí faoi thuismitheoirí /chaomhnóirí roimh agus i ndiaidh na hamannta oifigiúla scoile.