BOOKLIST FOR RANG A 4 (2018-2019)

Download Booklist
Le ceannach – Books to be purchased

#

Ábhar

Leabhar

1

Gaeilge

 • Fite Fuaite F (Séideán Sí)
 • Fuaimeanna agus Focail Rang 4 (Folens)
 • Fóclóir Ó Siocfhradha (Edco) - le tabhairt ar aghaidh

2

English

 • Grammar 4 Pupil Book (Jolly Phonics)
 • Fallons Oxford Children’s Dictionary - to be retained

3

Mata

 • Mata Draíochta Rang 4 (C J Fallon)
 • Aireamhán (Calculator)

5

Peannaireacht

 • Go with the Flow E (C.J. Fallon)(Handwriting)

6

Ceol

 • Feadóg stáin agus fillteán

7

Fearas Scoile

 • 1 Cóipleabhair crua A4 (to be retained)
 • 10 x 88 lch. Cóipleabhair (Aisling)
 • 2 x 88 lch. Cóipleabhair Mata (Aisling)
 • 2 Leabhair Nótaí 100 lch.
 • 1 x B4 Handwriting copy
 • Bic handwriting pen (gorm)
 • 2 Pheann dhearga
 • 5 Pheann luaidhe
 • Rialóir
 • Scriosán
 • Bioróir
Bille Scoile: € 98.50 San Áireamh (includes)

#

Ábhar

Leabhar

Costas

1

Scéim Iasachta

Book Rental for the school year

Gaeilge

 • An Camán Draíochta
 • Feargal agus an Fathach
 • Buail Liom
 • Sléibhte

English

 • I Believe in Unicorns
 • The Wreck of the Zanzibar
 • Tom Crean
 • Reading Zone 4
 • My Read at Home Book 4

€25.00

2

Cóipleabhair agus Fótachóipeáil

 • Copybooks, scrapbook, pencils, zip bags and photocopying
 • €25.00

  3

  Fearas Ealaíona

 • Arts and Crafts
 • €20.00

  4

  Spórt/Ceol/Damhsa

 • Spórt, music, dancing
 • €20.00

  5

  Triallacha Measúnacha English/Mata/Gaeilge

 • Standardized Tests
 • €4.50

  5

  Dialann Scoile

 • Homework Diary
 • €4.00

  Iomlán/Total

  €98.50

  Ní mór an t-airgead €98.50 a chur i gclúdach litreach le hainm do pháiste scríofa air agus é a thabhairt don mhúinteoir ranga, roimh 22/06/2018.


  Please put €98.50 in an envelope with the name of your child written on the front and give to class teacher by 22nd June 2018.


  Síntiús Deonach / Annual Family Voluntary Contribution : €70.00 can be paid in September le bhur dtoil.


  Athoscailt na Scoile / School re-opening : 30.08.2018