BOOKLIST FOR RANG A 4 (2017-2018)

Download Booklist
Le ceannach – Books to be purchased

#

Ábhar

Leabhar

1

Gaeilge

 • Fite Fuaite G (Séideán Sí)
 • Ceartlitriú 6 (C J Fallon)
 • Fóclóir Ó Siocfhradha (Edco) - le tabhairt ar aghaidh

2

English

 • My Spelling Workbook F (Prim-Ed)
 • Fallons Oxford Children’s Dictionary - to be retained

3

Mata

 • Mata Draíochta Rang 4 (C J Fallon)
 • Aireamhán (Calculator) – to be retained

5

Peannaireacht

 • Handwriting Today Book C (Prim-Ed)

6

Ceol

 • Feadóg stáin agus fillteán

7

Fearas Scoile

 • 3 Cóipleabhair crua A4 (3 years use)
 • 2 x 88 lch. Cóipleabhair Mata (Aisling)
 • 6 x 88 lch. Cóipleabhair (Aisling)
 • 1 x B4 Handwriting copy
 • Bic handwriting pen (gorm)
 • Pinn dearga
 • Pinn luaidhe
Ar cíos – Books which are available for rent

#

Ábhar

Leabhar

1

Gaeilge

 • Úbalonga
 • Bolgchaint
 • Bád sa Chuan
 • Cogar mé Leat Arís

2

English

 • Kensuke’s Kingdom
 • The Wreck of the Zanzibar
 • Shackleton - The Boss
 • Wonder
 • Friend and Foe
 • Reading Zone 4
 • My Read at Home Book 4
Rudaí Breise / (Provided by the school)

#

Ábhar

Leabhar

Costas

1

Cóipleabhair agus Fótachóipeáil

 • Photocopying
 • €20.00

  2

  Fearas Ealaíona

 • Arts and Crafts
 • €20.00

  3

  Spórt/Ceol/Damhsa

 • Spórt, music, dancing
 • €20.00

  4

  Triallacha Measúnacha English/Mata/Gaeilge

 • Standardized Tests
 • €4.50

  5

  Dialann Scoile

 • Homework Diary
 • €3.00

  6

  Scéim Iasachta

 • Book Rental
 • €25.00

  Ní mór an t-airgead €92.50 a chur i gclúdach litreach le hainm do pháiste scríofa air agus é a thabhairt don mhúinteoir ranga, Mí Meán Fhómhair


  Please put €92.50 in an envelope with the name of your child written on the front and give to class teacher in September.


  Síntiús Deonach / Annual Family Voluntary Contribution : €70.00


  Athoscailt na Scoile / School re-opening : 30.08.2017