TÉACSLEABHAIR SCOILE

Cuirtear na leabhair liostaí don scoilbhliain dár gcionn ar fáil sa tríú;l téarma.


Is iad na múinteoirí a roghnaíonn na téacsleabhair.


Cuireann an scoil na leabhair ar fad ar fáil do Rang Naíonáin Shóisearach agus Naíonáin Shinsearach. Cuirtear bille abhaile chun an costas a chlúdach.


Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí páistí Rang 1 go Rang 6 na leabhair a cheannach.


Bíonn scéim iasachta i gceist leis na leabhair léitheoireachta Gaeilge agus Béarla ó rang Naíonáin Shinsearacha go dtí Rang 2. Lorgaítear costas íseal ar seo.


Bíonn scéim iasachta úrscéil Ghaeilge agus Bhéarla ar fáil ó Rang 2 go Rang 6.


Moltar na leabhair a chlúdach.