AN FHOIREANN

Tá an fhoireann profisiúnta agus díograiseach. Tá siad dea-inteannach agus spreagtha i leith na foghlama agus cruthaíonn siad timpeallacht dhearfach timpeall na scoile.


Leantar leis an ndea-chleachtas sna ranganna agus pléitear dea-nósanna imeachtaí ina measc ag cruinnithe foirne.


Staff

FOIREANN TEAGAISC 2016/2017

Manus Breathnach

Príomhoide

Múinteoir Méabh

Múinteoir Ranga N1

Múinteoir Orna

Múinteoir Ranga N2

Múinteoir Sinéad

Múinteoir Ranga R1

Máistir Domhnall

Múinteoir Ranga R2

Múinteoir Máire

Múinteoir Ranga R3

Máistir Conall

Múinteoir Ranga R4

Múinteoir Megan

Múinteoir Ranga R5

Múinteoir Seosaimhín

Múinteoir Ranga R6

Aisling Ní Choileáin

Múinteoir Tacaíocht Foghlama

Máirín Ní Bhaoill-Fhionnagáin

Múinteoir Tacaíocht Foghlama

Éadaoin Ní Mhordha / Siobhán Uí Dhrisceoil

Múinteoir Tacaíocht Foghlama

FOIREANN BREISE

Sadhbh Ní Dhúnlaing

Múinteoir Damhsa

Don Ó Fearghaíl

Múinteoir Bodhráin

Eilís Ní Chonchúir

Cúntóir Riachtanais Speisialta

Willie Braine

Traenailí Pheil Ghaelach

Aaron De Brún

Traenailí Spóirt

Daithí Mac Mathúna

Traenailí Spóirt

Máirín Ní Bhaoill-Fhionnagáin

Feadóg Stáin

Foireann Oifige

Marie Uí Uaid

Rúnaí

Mark MacCoisteabhla

Airíoch