BOOKLIST FOR RANG A 2 (2018-2019)

Download Booklist
Le ceannach – Books to be purchased

#

Ábhar

Leabhar

1

Gaeilge

 • Féasta (C J Fallon)
 • Ag Obair Liom D (Séideán Sí An Gúm)
 • Fuaimeanna agus Focail Rang 2 (Folens)

2

English

 • Starlight 2nd Class Combined Reader & Skills Book B
 • My Read at Home Book 2 (C J Fallon)
 • Grammar 2 Pupil Book (Jolly Phonics)

3

Peannaireacht

 • Go With the Flow C (C.J. Fallon)

4

Mata

 • Gafa le Mata 2 (C J Fallon)

4

Creideamh

 • I nGrá Dé Rang a Dó Workbook (Veritas)

5

Ceol

 • Feadóg stáin agus fillteán
Bille Scoile: € 99.50 San Áireamh (includes)

#

Ábhar

Leabhar

Costas

1

Scéim Iasachta

Book Rental for the school year

Gaeilge

 • Daifní Dineasar
 • Fiacla Mhamó
 • Sinéad ag Damhsa
 • Cáitín sa Chistin
 • Scéim Séideán Sí

English

 • Starlight Core Reader 2nd Class
 • The Lost Dog
 • Jill’s New Rollerblades
 • Hitch Up Your Roots
 • Buster’s Book of Facts
 • The Big Fight
 • The Diary of a Killer Cat
 • Fantastic Mr Fox

€25.00

2

Cóipleabhair agus Fótachóipeáil

 • Copybooks, scrapbook, pencils, zip bags and photocopying
 • €30.00

  3

  Fearas Ealaíona

 • Arts and Crafts
 • €20.00

  4

  Spórt/Ceol/Damhsa

 • Spórt, music, dancing
 • €20.00

  5

  Triallacha Measúnacha English/Mata/Gaeilge

 • Standardized Tests
 • €4.50

  Iomlán/Total

  €99.50

  Ní mór an t-airgead €99.50 a chur i gclúdach litreach le hainm do pháiste scríofa air agus é a thabhairt don mhúinteoir ranga, roimh 22/06/2018.


  Please put €99.50 in an envelope with the name of your child written on the front and give to class teacher by 22nd June 2018.


  Síntiús Deonach / Annual Family Voluntary Contribution : €70.00 can be paid in September le bhur dtoil.


  Athoscailt na Scoile / School re-opening : 30.08.2018