BOOKLIST FOR RANG A 2 (2017-2018)

Download Booklist
Le ceannach – Books to be purchased

#

Ábhar

Leabhar

1

Gaeilge

 • Féasta (C J Fallon)
 • Ag Obair Liom D (Séideán Sí An Gúm)
 • Ceartlitriú 2 (C.J. Fallon)

2

English

 • The Green Genie Second Class (Folens)
 • My Read at Home Book 2 (C J Fallon)
 • Grammar 2 Pupil Book (Jolly Phonics)

3

Peannaireacht

 • My Handwriting Workbook A (Prim Ed)

4

Mata

 • Mata Draíochta 2 (C J Fallon)
 • Mata Meabhrach 2 (CJ Fallon)

4

Creideamh

 • I nGrá Dé Rang a Dó Workbook

5

Ceol

 • Feadóg stáin agus fillteán
Ar cíos – Books which are available for rent

#

Ábhar

Leabhar

1

Gaeilge

 • Class Readers (O’Brien Press)
 • Daifní Dineasar
 • Fiacla Mhamó
 • Sinéad ag Damhsa
 • Cáitín sa Chistin
 • Scéim Séideán Sí

2

English

 • The Lost Dog
 • Jill’s New Rollerblades
 • Hitch Up Your Roots
 • Buster’s Book of Facts
 • The Big Fight
 • The Diary of a Killer Cat
 • Fantastic Mister Fox
Rudaí Breise / (Provided by the school)

#

Ábhar

Leabhar

Costas

1

Cóipleabhair agus Fótachóipeáil

 • Copybooks, scrapbook, pencils, zip bags and photocopying
 • €20.00

  2

  Fearas Ealaíona

 • Arts and Crafts
 • €20.00

  3

  Spórt/Ceol/Damhsa

 • Spórt, music, dancing
 • €20.00

  4

  Triallacha Measúnacha English/Mata/Gaeilge

 • Standardized Tests
 • €4.50

  5

  Leabhar Breise

 • As go Brách Liom D (Lámh Chúnta)
 • €7.00

  6

  Scéim Iasachta

 • Book Rental
 • €20.00

  Ní mór an t-airgead €91.50 a chur i gclúdach litreach le hainm do pháiste scríofa air agus é a thabhairt don mhúinteoir ranga, Mí Meán Fhómhair


  Please put €91.50 in an envelope with the name of your child written on the front and give to class teacher in September.


  Síntiús Deonach / Annual Family Voluntary Contribution : €70.00


  Athoscailt na Scoile / School re-opening : 30.08.2017