NUACHT SCOILE

12 June 2023

Nuachtlitir

Tá an samhradh linn agus muid ag tnúth leis na turais scoile. ...

Read more
21 May 2018

Nuachtlitir

Fáilte roimh gach seantuismitheoir. Más maith le éinne canadh, nó damhsa, nó scéal nó dán a insint, beidh fáilte romhat ar an lá. ...

Read more
10 Dec 2018

Nuachtlitir

A Thuismitheoirí, Roinnt imeachtaí áille ag tarlú go luath: Bígí Linn! ...

Read more
5 Feb 2018

Nuachtlitir

Cruinnithe Tuismitheoirí-Múinteoirí: Reachtáfar Cruinnithe Tuismitheoirí-Múinteoirí sa scoil ar an 6ú/7ú/8ú Feabhra ...

Read more
4 Dec 2017

Céiliúradh na Nollag

Céiliúradh na Nollag, Dátaí don Dialann ...

Read more
12 Oct 2017

Nuachtlitir

Tá go leor imeachtaí spéisiúla ag tarlú sa tréimhse atá romhainn agus táimid ar bís! Tá súil againn go mbeidh sibh páirteach linn i rith an ama. ...

Read more
8 Sept 2017

Snámh 2017-2018

Gaelscoil Uí Chéadaigh 2017-2018 Snámh ...

Read more
9 Sept 2017

Nuachtlitir

Fáilte isteach go pobal na scoile roimh na páistí nua agus a dtuismitheoirí. Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh agus tairbhe as bhur mblianta linn. Fíorchaoin fáilte ar ais roimh ár bpáistí agus ár dtuismitheoirí atá mar chuid dhílis den phobal cheana féin. ...

Read more
5 May 2017

Nuachtlitir

Scrúdaithe Caighdeánaithe agus Lá Inseirbhíse don Churaclam Nua Teangacha 24/05/2017 ...

Read more
21 Mar 2017

Ranganna Gaeilge

Tosóidh Ranganna Gaeilge arís – oíche Déardaoin, 23ú Márta ag 8:00 p.m. sa scoil ar feadh 6 seachtaine má tá éileamh orthu.

Read more
13 Mar 2017

Seachtain na Gaeilge 2017

Taispeántas Rince, Bácáil le Gaeilge, Comórtas Filíochta, Lá Mhór Cheoil, Brat Glas, Quiz idir Ghaelscoileanna, Quiz sna Ranganna, Díospóireachtaí, Lá Glas, Ceílí Mhór san Halla agus Cuairt ar Scoil Marino,

Read more
16 Dec 2016

Dráma na Nollag Naí. Shóisearacha / Naí. Shinsearacha

Cuirfear an drama ar siúl ag 10:00 a.m. san halla. Fáilte roimh thuismitheoirí, sean-tuistí/clann. Tiocfaidh na páistí beaga gléasta suas agus iad ag teacht chun na scoile an mhaidin sin. (Fuair gach páiste nóta maidir leis na héadaí ach is féidir ceist ...

Read more
12 Dec 2016

An Nollaig 2016

Dé hAoine 16/12/16 10:00 a.m. San Halla Dráma na Nollag Naí. Shóisearacha/Shinsearacha ....

Read more
13 Nov 2016

Grianghrafadóir

Beidh grianghrafadóir sa scoil ag glacadh grianghraif do pháistí aonair/grianghraf clainne do pháistí sna Naíonáin ar an 21/11/2006. Má tá éinne i rang ar bith eile gur mhaith leo a leithead de ghrianghraf cuir nóta chugainn láithreach le bhur dtoil .

Read more
6 Oct 2016

Nuachtlitir

Beidh clár Sárthrúipéirí á thosú againn ar an Luan seo chugainn le páistí uile na scoile. Clár sláinte fisiciúil atá ann agus tá go leor leideanna maidir le sláinte intinne agus bia folláin fite fuaite tríd.

Read more
14 SEPT 2016

Nuachtlitir

Fáilte ar ais. Fáilte speisialta roimh na páistí agus na tuismitheoirí nua a thosaigh linn i mbliana. Tá súil againn go mbeidh rath ar na blianta a chaithfidh sibh linn.

Read more
12 Sept 2016

Club Obair Bhaile

Má tá dóthain suime ann beidh club obair bhaile ar siúl sa scoil ó Luan go Déardaoin gach seachtain ar feadh dhá téarma ar aon nós. Cuirfear tús leis an gclub ar an Luan 19/09/2016.

Read more
12 SEPT 2016

Fanacht Siar do Naíonáin

Tá iarratais tagtha ó roinnt tuismitheoirí feighlíocht idir 1.30 – 2.30 p.m. a chur ar fáil dá bpáistí – iad siúd go bhfuil deirfiúr/dearthair acu sna h-ard ranganna, ach go háirithe.

Read more
9 SEPT 2016

Ranganna Snámha Rang 1

Mar chuid den churaclam beidh ranganna snámha ar fáil do na páistí sa linn snámha i mBré. Beidh 7 rang snámha ag do pháiste. Fágfaidh na páistí an scoil ag 10.40 a.m. Níl cead ithe ag an linn snámha. Caithfear Gaeilge a labhairt ann.

Read more
25 May 2016

Roinnt dea-scéalta

Bhí go leor buaiteoirí againn sa chomórtas. Beidh na pictiúir ar taispeáint i Meánscoil Loreto ar an Sathairn seo 28/05/16 ó 12:00 - 3:00 p.m. Dáilfear boinn ar na páistí seo a leanas ó Ghaelscoil Uí Chéadaigh.

Read more
5 APR 2016

Nuachtlitir

Rachaidh Rang 6 faoi Lámh an Easbaig ar an 14/04/2016. Guímís rath Dé orthu agus ar a gclainnte. Cuirfear cupán tae ar fáil dóibh i ndiaidh an tSearmanais. Má tá éinne saor le cabhrú, beidh fáilte rompu.

Read more