BOOKLIST FOR RANG A 1 (2018-2019)

Download Booklist
Le ceannach – Books to be purchased

#

Ábhar

Leabhar

1

Gaeilge

 • Bréagáin (C J Fallon)
 • Ag Obair Liom C (Séideán Sí An Gúm)

2

English

 • Starlight 1st Class Combined Reader & Skills Book A
 • Grammar 1 Pupil Book (Jolly Phonics)

3

Peannaireacht

 • Go With the Flow B (C.J. Fallon)(Handwriting)

4

Mata

 • Gafa le Mata Rang 1 (C J Fallon)

5

OISE

 • Timpeall an Domhain (Folens)
Bille Scoile: € 94.50 San Áireamh (includes)

#

Ábhar

Leabhar

Costas

1

Scéim Iasachta

Book Rental for the school year

Gaeilge

 • Seán agus an Fathach
 • Diarmuid an Dragún
 • An Fear Sneachta
 • Séideán Sí Rang 1

English

 • Starlight Core Reader 1st Class
 • A New Baby
 • Here Comes Buster
 • Buster’s 1st Book of Facts
 • The Bouncing Castle
 • Penny’s 1st Book of Facts
 • The Dinosaur Egg
 • Oxford Reading Tree
 • Ginn Series
 • O’Brien Press

€25.00

2

Cóipleabhair agus Fótachóipeáil

 • Copybooks, scrapbook, pencils, zip bags and photocopying
 • €25.00

  3

  Fearas Ealaíona

 • Arts and Crafts
 • €20.00

  4

  Spórt/Ceol/Damhsa

 • Spórt, music, dancing
 • €20.00

  5

  Triallacha Measúnacha English/Mata/Gaeilge

 • Standardized Tests
 • €4.50

  Iomlán/Total

  €94.50

  Ní mór an t-airgead €94.50 a chur i gclúdach litreach le hainm do pháiste scríofa air agus é a thabhairt don mhúinteoir ranga, roimh 22/06/2018.


  Please put €94.50 in an envelope with the name of your child written on the front and give to class teacher by 22nd June 2018.


  Síntiús Deonach / Annual Family Voluntary Contribution : €70.00 can be paid in September le bhur dtoil.


  Athoscailt na Scoile / School re-opening : 30.08.2018