BOOKLIST FOR RANG A 1 (2017-2018)

Download Booklist
Le ceannach – Books to be purchased

#

Ábhar

Leabhar

1

Gaeilge

 • Bréagáin (C J Fallon)
 • Ag Obair Liom C (Séideán Sí An Gúm)

2

English

 • Two Little Frogs Reading & Acticity Book (Folens)
 • Grammar 1 Pupil Book (Jolly Phonics)

3

Peannaireacht

 • Handwriting Made Easy Looped Style (Fallons)

4

Mata

 • Gafa le Mata Rang 1 (C J Fallon)
 • Mata Meabhrach 1 (CJ Fallon)

5

OISE

 • Nach Iontach an Domhan É Rang a hAon (C J Fallon)
Ar cíos – Books which are available for rent

#

Ábhar

Leabhar

1

Gaeilge

 • Seán agus an Fathach
 • Diarmuid an Dragún
 • An Fear Sneachta
 • Séideán Sí Rang 1

2

English

 • A New Baby
 • Here Comes Buster
 • Buster’s 1st Book of Facts
 • The Bouncing Castle
 • Penny’s 1st Book of Facts
 • The Dinosaur Egg
 • Oxford Reading Tree
 • Ginn Series
 • O’Brien Press
Rudaí Breise / (Provided by the school)

#

Ábhar

Leabhar

Costas

1

Cóipleabhair agus Fótachóipeáil

 • Copybooks, scrapbook, pencils, zip bags and photocopying
 • €20.00

  2

  Fearas Ealaíona

 • Arts and Crafts
 • €20.00

  3

  Spórt/Ceol/Damhsa

 • Spórt, music, dancing
 • €20.00

  4

  Triallacha Measúnacha English/Mata/Gaeilge

 • Standardized Tests
 • €4.50

  5

  Leabhar Breise

 • As go Brách Liom C (Lámh Chúnta)
 • €7.00

  6

  Scéim Iasachta

 • Book Rental
 • €20.00

  Ní mór an t-airgead €91.50 a chur i gclúdach litreach le hainm do pháiste scríofa air agus é a thabhairt don mhúinteoir ranga, Mí Meán Fhómhair


  Please put €91.50 in an envelope with the name of your child written on the front and give to class teacher in September.


  Síntiús Deonach / Annual Family Voluntary Contribution : €70.00


  Athoscailt na Scoile / School re-opening : 30.08.2017