BOOKLIST FOR NAÍONÁIN SHINSEARACHA (2017-2018)

Download Booklist
Scéim Iasachta – Book Rental Scheme

#

Ábhar

Leabhar

Costas

1

Gaeilge - Léitheoireacht

 • Pól agus a Chairde
 • Spórt
 • Leabhairíní (Séideán Sí)
 • Scéim Cleite
 • 2

  English

  Readers

 • Look at This
 • Visiting
 • Stories for You
 • Oxford Reading Tree
 • Sails
 • Magic Emerald
 • Ginn
 • €15.00

  Leabhair ceannaithe ag an scoil / Books purchased by the School

  #

  Ábhar

  Leabhar

  Costas

  1

  Gaeilge - Léitheoireacht

 • Mo Leabharsa B (Séideán Sí)
 • Fonn Fónaice (Gill & macMillan)
 • €5.50
 • €3.99
 • 2

  Mata

 • Gafa le Mata Naí. Shinsearacha & Leabhar Nasc Baile (C J Fallon)
 • €11.25
 • 3

  Peannaireacht

 • Handwriting Made Easy B
 • €6.50
 • Rudaí Breise / (Provided by the school)

  #

  Ábhar

  Leabhar

  Costas

  1

  Cóipleabhair agus Fótachóipeáil

 • Copybooks, scrapbook, pencils, zip bags and photocopying
 • €20.00

  2

  Fearas Ealaíona

 • Arts and Crafts
 • €20.00

  3

  Spórt/Ceol/Damhsa

 • Spórt, music, dancing
 • €20.00

  Ní mór an t-airgead €102.24 a chur i gclúdach litreach le hainm do pháiste scríofa air agus é a thabhairt don mhúinteoir ranga, Mí Meán Fhómhair.


  Please put €102.24 in an envelope with the name of your child written on the front and give to class teacher in September.


  Síntiús Deonach / Annual Family Voluntary Contribution : €70.00


  Athoscailt na Scoile / School re-opening : 30.08.2017


  Naí. Shóisearacha/Junior Infants : Ag dul abhaile ag 12:00 (finish 12:00 noon go dtí 15.09.2017)