BOOKLIST FOR NAÍONÁIN SHINSEARACHA (2018-2019)

Download Booklist
Bille Scoile: € 112.69 San Áireamh (includes)

#

Ábhar

Leabhar

Costas

2

Scéim Iasachta

Book Rental for the school year

Gaeilge

 • Ag Obair Liom B (Séideán Sí)
 • Fonn Fónaice Leabhair Cleachtaí (Gill)

Mata

 • Gafa le Mata Naí. Shinsearacha & Leabhar Nasc Baile (C J Fallon)

Peannaireacht

 • Go with the Flow (S.I.) Pack


€5.50

€3.99


€11.70€6.50

1

Scéim Iasachta

Book Rental for the school year

Gaeilge

 • Pól agus a Chairde
 • Spórt
 • Ag an Zú
 • Cairde le Chéile
 • Scéim Cleite
 • Leabhairíní (Séideán Sí)

English

 • Starlight Series
 • Look at This
 • Visiting
 • Stories for You
 • Oxford Reading Tree
 • Sails
 • Ginn

€20.00

3

Cóipleabhair agus Fótachóipeáil

 • Copybooks, scrapbook, pencils, zip bags and photocopying
 • €25.00

  4

  Fearas Ealaíona

 • Arts and Crafts
 • €20.00

  5

  Spórt/Ceol/Damhsa

 • Spórt, music, dancing
 • €20.00

  Iomlán/Total

  €112.69

  Ní mór an t-airgead €112.69 a chur i gclúdach litreach le hainm do pháiste scríofa air agus é a thabhairt don mhúinteoir ranga, Mí Meán Fhómhair.


  Please put €112.69 in an envelope with the name of your child written on the front and give to class teacher in September.


  Síntiús Deonach / Annual Family Voluntary Contribution : €70.00


  Athoscailt na Scoile / School re-opening : 30.08.2017


  Naí.1 & Naí. 2 Junior/Senior Infants ag dul abhaile (finish 12:00 noon) go dtí 14.09.18