BOOKLIST FOR RANG A 6 (2018-2019)

Download Booklist
Le ceannach – Books to be purchased

#

Ábhar

Leabhar

1

Gaeilge

 • Fite Fuaite H (Séideán Sí)
 • Fuaimeanna agus Focail Rang 6 (Folens)
 • Fóclóir Ó Siocfhradha (Edco) - le tabhairt ar aghaidh

2

English

 • My Spelling Workbook G (Prim-Ed)
 • Fallons Oxford Children’s Dictionary - to be retained

3

Mata

 • Aireamhán (Calculator) – to be retained

4

Peannaireacht

 • Go With the Flow G (C.J. Fallon)

5

Ceol

 • Feadóg stáin agus fillteán

6

Fearas Scoile

 • 1 Cóipleabhair crua A4 to be retained
 • 20 x 88 lch. Cóipleabhair (Aisling)
 • 4 x 88 lch. Cóipleabhair Mata (Aisling)
 • 1 x B4 Handwriting copy
 • Bic handwriting pen (gorm)
 • 2 Pheann dhearga
 • 5 Pheann luaidhe
 • Rialóir
 • Scriosán
Bille Scoile: € 98.50 San Áireamh (includes)

#

Ábhar

Leabhar

Costas

1

Scéim Iasachta

Book Rental for the school year

Gaeilge

 • Dúnmharú ar an DART
 • An Bád sa Chuan
 • Imithe
 • Bolgchaint
 • Gleannta/Tonnta

English

 • The Boy in the Striped Pyjamas
 • Shackleton - The Boss
 • Goodnight Mr Tom
 • Reading Zone 6
 • My Read at Home Book 6

€25.00

2

Cóipleabhair agus Fótachóipeáil

 • Copybooks, scrapbook, pencils, zip bags and photocopying
 • €25.00

  3

  Fearas Ealaíona

 • Arts and Crafts
 • €20.00

  4

  Spórt/Ceol/Damhsa

 • Spórt, music, dancing
 • €20.00

  5

  Triallacha Measúnacha English/Mata/Gaeilge

 • Standardized Tests
 • €4.50

  5

  Dialann Scoile

 • Homework Diary
 • €4.00

  Iomlán/Total

  €98.50

  Ní mór an t-airgead €98.50 a chur i gclúdach litreach le hainm do pháiste scríofa air agus é a thabhairt don mhúinteoir ranga, roimh 22/06/2018.


  Please put €98.50 in an envelope with the name of your child written on the front and give to class teacher by 22nd June 2018.


  Síntiús Deonach / Annual Family Voluntary Contribution : €70.00 can be paid in September le bhur dtoil.


  Athoscailt na Scoile / School re-opening : 30.08.2018