GNÍOMHAÍOCHTAÍ

Traenáil C.L.G.

Laistigh de am scoile ar an Dé Máirt.

Taobh amuigh de am scoile 2:30 p.m. - 3:30 p.m. ar an gCéadaoin (buachaillí) agus Déardaoin (cailíní).

Spórt Ilchineálach

Gach Aoine i rith am scoile. Taobh amuigh de am scoile


Naíonáin: 1:30 p.m. - 2:30 p.m. Rang 1-6: 2:30 p.m. - 3:30 p.m.

Ceachtanna Snámha

Freastalaíonn gach rang ar 7 sheisiún snámha i linn snámha Shoreline i mBré, mar chuid den chorp oideachas.

Damhsa Gaelach

Bíonn Damhsa Gaelach sa scoil gach Máirt leis an múinteoir damhsa.