BOOKLIST FOR RANG A 3 (2018-2019)

Download Booklist
Le ceannach – Books to be purchased

#

Ábhar

Leabhar

1

Gaeilge

 • Cur is Cúiteamh (Leabhar Oibre) (Séideán Sí)
 • Fuaimeanna & Focail Rang 3 (Folens)
 • Fóclóir Ó Siocfhradha (Edco)

2

English

 • My Read at Home Book 3 (C J Fallon)
 • Grammar 3 Pupil’s Book (Jolly Phonics)
 • Fallons Oxford Children’s Dictionary (C J Fallon)

3

Mata

 • Gafa le Mata Rang 3 (C J Fallon)

4

OSIE

 • Atlas Bunscoile (An Gúm)

5

Peannaireacht

 • Go With the Flow D (C.J. Fallon)

6

Ceol

 • Feadóg stáin agus fillteán

7

Fearas Scoile

 • 1 Cóipleabhair crua A4
 • 10 x 88 lch. Cóipleabhair (Aisling)
 • 2 x 88 lch. Cóipleabhair Mata (Aisling)
 • 1 Leabhar Nótaí 100 lch.
 • 1 x B4 Handwriting copy
 • 2 Pheann dhearga
 • 5 Pheann luaidhe
 • Rialóir
 • Scriosán
 • Bioróir
Bille Scoile: € 93.50 San Áireamh (includes)

#

Ábhar

Leabhar

Costas

1

Scéim Iasachta

Book Rental for the school year

Gaeilge

 • Bran agus Sceolán
 • Fionn Mac Cumhaill
 • An Múinteoir Nua
 • Bog Liom

English

 • The Chicken Gave it to Me
 • Mr Majieka
 • A Monster Called Charlie
 • Reading Zone 3
 • Bill’s New Frock

€25.00

2

Cóipleabhair agus Fótachóipeáil

 • Copybooks, scrapbook, pencils, zip bags and photocopying
 • €20.00

  3

  Fearas Ealaíona

 • Arts and Crafts
 • €20.00

  4

  Spórt/Ceol/Damhsa

 • Spórt, music, dancing
 • €20.00

  5

  Triallacha Measúnacha English/Mata/Gaeilge

 • Standardized Tests
 • €4.50

  5

  Dialann Scoile

 • Homework Diary
 • €4.00

  Iomlán/Total

  €93.50

  Ní mór an t-airgead €93.50 a chur i gclúdach litreach le hainm do pháiste scríofa air agus é a thabhairt don mhúinteoir ranga, roimh 22/06/2018.


  Please put €93.50 in an envelope with the name of your child written on the front and give to class teacher by 22nd June 2018.


  Síntiús Deonach / Annual Family Voluntary Contribution : €70.00 can be paid in September le bhur dtoil.


  Athoscailt na Scoile / School re-opening : 30.08.2018