BOOKLIST FOR RANG A 3 (2017-2018)

Download Booklist
Le ceannach – Books to be purchased

#

Ábhar

Leabhar

1

Gaeilge

 • Réaltaí (C J Fallon)
 • Cur is Cúiteamh (Leabhar Oibre) (Séideán Sí)
 • Ceartlitriú 3 (Folens)
 • Fóclóir Ó Siocfhradha (Edco)

2

English

 • The Yuckee Prince (Folens)
 • The Yuckee Prince Activity Book (Folens)
 • My Read at Home Book 3 (C J Fallon)
 • Grammar 3 Pupil’s Book (Jolly Phonics)
 • Fallons Oxford Children’s Dictionary (C J Fallon)

3

Mata

 • Mata Draíochta Rang 3 (C J Fallon)

4

OSIE

 • Atlas Bunscoile (An Gúm)

5

Peannaireacht

 • Handwriting Today Book B (Prim-Ed)

6

Ceol

 • Feadóg stáin agus fillteán

7

Fearas Scoile

 • 1 Cóipleabhair crua A4
 • 1 Cóipleabhair crua A5
 • 6 x 88 lch. Cóipleabhair (Aisling)
 • 2 x 88 lch. Cóipleabhair Mata (Aisling)
 • 1 x B4 Handwriting copy
 • Bic handwriting pen (gorm)
 • Pinn dearga (x 2)
 • Pinn luaidhe ( x 4)
Ar cíos – Books which are available for rent

#

Ábhar

Leabhar

1

Gaeilge

 • Bran agus Sceolán
 • Fionn Mac Cumhaill
 • An Múinteoir Nua

2

English

 • The Chicken Gave it to Me
 • Mr Majeika
 • A Monster Called Charlie
 • Esio Trot
 • The Killer Cat Runs Away
Rudaí Breise / (Provided by the school)

#

Ábhar

Leabhar

Costas

1

Cóipleabhair agus Fótachóipeáil

 • Copybooks, scrapbook, pencils, zip bags and photocopying
 • €20.00

  2

  Fearas Ealaíona

 • Arts and Crafts
 • €20.00

  3

  Spórt/Ceol/Damhsa

 • Spórt, music, dancing
 • €20.00

  4

  Triallacha Measúnacha English/Mata/Gaeilge

 • Standardized Tests
 • €4.50

  5

  Dialann Scoile

 • Homework Diary
 • €3.00

  6

  Scéim Iasachta

 • Book Rental
 • €20.00

  Ní mór an t-airgead €87.50 a chur i gclúdach litreach le hainm do pháiste scríofa air agus é a thabhairt don mhúinteoir ranga, Mí Meán Fhómhair


  Please put €87.50 in an envelope with the name of your child written on the front and give to class teacher in September.


  Síntiús Deonach / Annual Family Voluntary Contribution : €70.00


  Athoscailt na Scoile / School re-opening : 30.08.2017