OUR SCHOOL POLICIES

Polasaí um Chaomhnú Leanaí

Glacann an Bord Bainistíochta leis go bhfuil fíorthábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí maidir le gach ....

Download

Polasaí Cláraithe/Iontrála

Tá an polasaí seo curtha le chéile de réir riachtanais an Acht Oideachais 1998 chun tacú le tuismitheoirí/caomhnóirí a bpáistí ....

Download

Polasaí Frithbhulaíochta

I gcomhréir le riachtanais an Acht Oideachais (Leas) 2000 agus na dtreoirlínte faoi chódiompair a d’eisigh an Bord Náisiúnta ....

Download

Bia Folláin

Deireadh ath-bhreithniú ar an bpolasaí Bia Folláin i Mí Bealtaine 2014. Bhí ionchur ag múinteoirí, tuismitheoirí agus an Bord Bainistíochta ....

Download

Labhairt na Gaeilge

Is bunscoil náisiúnta lán Ghaeilge, chomhoideachasúil, Chaitliceach í Gaelscoil Uí Chéadaigh. Tá sé mar aidhm againn ....

Download

Polasaí Tinrimh

Tá feabhas ollmhór ar thinrimh na bpáistí i nGaelscoil Uí Chéadaigh le deich mbliain anuas, le forbairt na scoile ...

Download

Úsáide Inghlactha

Cuireadh an polasaí seo le chéile i Mí an Mheithimh 2015 i gcomhairle le múinteoirí, tuismitheoirí agus an Bord Bainistíochta ...

Download