BOOKLIST FOR NAÍONÁIN SHÓISEARACHA (2018-2019)

Download Booklist
Bille Scoile: € 121.25 San Áireamh (includes)

#

Ábhar

Leabhar

Costas

2

Scéim Iasachta

Book Rental for the school year

Gaeilge

 • Ag Obair Liom A (Séideán Sí)
 • Mo Leabharsa (Séideán Sí)
 • As Go Brách Liom A (Lámh Chúnta)

Mata

 • Gafa le Mata Naí. Shóisearacha & Leabhar Nasc Baile (C J Fallon)

Peannaireacht

 • Go with the Flow (J.I.) Pack


€5.50

€5.50

€7.00


€11.70€6.50

1

Scéim Iasachta

Book Rental for the school year

Gaeilge

 • Cairde Nua : Soilse (Fallons)
 • Lúsaí : Ré Nua : Folens
 • Scéim Séideán Sí
 • Scéim Cleite
 • Bua na Cainte

€20.00

3

Cóipleabhair agus Fótachóipeáil

 • Copybooks, scrapbook, pencils, zip bags and photocopying
 • €25.00

  4

  Fearas Ealaíona

 • Arts and Crafts
 • €20.00

  5

  Spórt/Ceol/Damhsa

 • Spórt, music, dancing
 • €20.00

  Iomlán/Total

  €121.25

  Ní mór an t-airgead €121.25 a chur i gclúdach litreach le hainm do pháiste scríofa air agus é a thabhairt don mhúinteoir ranga, Mí Meán Fhómhair.


  Please put €121.25 in an envelope with the name of your child written on the front and give to class teacher in September.


  Síntiús Deonach / Annual Family Voluntary Contribution : €70.00


  Athoscailt na Scoile / School re-opening : 30.08.2017


  Naí.1 & Naí. 2 Junior/Senior Infants ag dul abhaile (finish 12:00 noon) go dtí 14.09.18