BOOKLIST FOR NAÍONÁIN SHÓISEARACHA (2017-2018)

Download Booklist
Scéim Iasachta – Book Rental Scheme

#

Ábhar

Leabhar

Costas

1

Gaeilge - Léitheoireacht

 • Cairde Nua : Soilse CJ Fallon
 • Lúsaí : Ré Nua : Folens
 • Séideán Sí
 • Scéim Cleite Banda 1
 • €15.00

  Leabhair ceannaithe ag an scoil / Books purchased by the School

  #

  Ábhar

  Leabhar

  Costas

  1

  Gaeilge - Léitheoireacht

 • Ag Obair Liom A (Séideán Sí An Gúm)
 • Mo Leabharsa (Séideán Sí An Gúm)
 • As go Brách Liom A (Lámh Chúnta)
 • €5.50
 • €5.50
 • €7.00
 • 2

  Mata

 • Gafa le Mata Leabhar agus Leabhar Nasc Baile (C J Fallon)
 • €11.25
 • 3

  Peannaireacht

 • Handwriting Made Easy A
 • €6.50
 • Rudaí Breise / (Provided by the school)

  #

  Ábhar

  Leabhar

  Costas

  1

  Cóipleabhair agus Fótachóipeáil

 • Copybooks, scrapbook, pencils, zip bags and photocopying
 • €20.00

  2

  Fearas Ealaíona

 • Arts and Crafts
 • €20.00

  3

  Spórt/Ceol/Damhsa

 • Spórt, music, dancing
 • €20.00

  Tá €100 íoctha nuair a ghlac tú áit dod’ pháiste sa scoil. Tá €10.75 fós le n’íoc don mhúinteoir ranga, Mí Meán Fhómhair.


  €100 paid when accepting your child’s place in the school. Balance of €10.75 to be paid to the class teacher in September.


  Síntiús Deonach / Annual Family Voluntary Contribution : €70.00


  Athoscailt na Scoile / School re-opening : 30.08.2017


  Naí. Shóisearacha/Junior Infants : Ag dul abhaile ag 12:00 (finish 12:00 noon go dtí 15.09.2017)